429 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) ýassy namazynda okan süresi we sesiniň ýakymlylygy

Başy » JEMAGAT NAMAZY WE NAMAZA DURMAK KITABY » 429 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) ýassy namazynda okan süresi we sesiniň ýakymlylygy

    عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كانَ في سَفَرٍ ، فَقَرَأَ في الْعِشَاءِ في إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: وَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً.

 

       Bera(ibn AzypEnsary) (r.a.) şeýle diýipdir: «Bir gezek Allahyň Resuly (s.a.w.) sapardady1. Ol ýassy namazynda iki rekagatyň birinde:2وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ = «Wettiýni Wezzeýtüwni»(golaý manysy: „Injirden, zeýtundan” «Tiýn»süresiniň 1-nji aýaty) süresini okady»3.

         Başga bir rowaýatda-da Bera (r.a.): «Ondan owadan sesli ýa-da kyragatly4hiç bir kişini diňlän däldirin» diýýär.

 

1Ysmaýylynyň rowaýatynda: «Allahyň Resuly (s.a.w.) sapardady. Ýassyny iki rekagat edip okatdy» diýlipdir.

2Nesaýynyň kitabyndaky rowaýatda bu rekagatyň birinji rekagatdygy aýdylypdyr.

3Allahyň Resulynyň (s.a.w.) ýassy namazynda kysary-mufassaldan aýat okamagy (dogrusyny Allah bilýär) mysapyr bolmaklary bilen baglanyşyklydyr. Saparda namazy gysga okamak gowy görlüpdir. Ebu Hüreýräniň (r.a.) adyndan beýan edilen 428-nji hadys bolsa oturymly ýerinde okalan namazdan söz açýan bolmaly. Ol hadysda ewsaty-mufassaldan bir süräniň okalandygy aýdylýar.

4Bu söz rawa degişli.