104 Ýehudylaryň Allahyň Resulyndan (s.a.w.) ruh barada soramaklary

Başy » YLYM KITABY » 104 Ýehudylaryň Allahyň Resulyndan (s.a.w.) ruh barada soramaklary

     عَنْ ابن مسعود رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنْ الْيَهُودِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا تَسْأَلُوهُ لاَ يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، مَا الرُّوحُ ؟ فَسَكَتَ ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ ، فَقَالَ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً).

 

         Abdullah ibn Mesgut (r.a.) şeýle diýipdir: «Allahyň Resuly (s.a.w.) bilen birlikde bir gün Medinäniň harabalygyna aýlanyp ýördük. Allahyň Resuly (s.a.w.) hurma agajynyň şahasyndan edilen bir taýaga daýanýardy. Birden öňümizden birnäçe ýehudy çykdy. Olaryň bir topary beýleki bir toparyna: «Ondan ruhuň nämedigini soraň» diýip ýüzlendi. Başga birleri-de: «Ondan zat soramaň, belki ol ruh hakda bize ýaramajak bir zady aýdar» diýdiler. Käbirleri-de: «Näme bolsa-da, soralyň» diýişýärdiler. Birden olaryň biri öňe çykyp: «Ýa Ebu Kasym, ruh nämedir?» diýip sorady. Allahyň Resuly (s.a.w.) dymdy. Men öz-özüme: «Oňa bu wagt wahy gelýändigi şübhesizdir» diýip, ýanyndan aýryldym. Wahy gelmegi tamamlanandan soň, ol: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً=«We ýeseluwneke anirruwhi. Kulliruwhi min emri Rabbiý we määä üwtiýtüm minel-ylmi illä kaliýlen»)golaý manysy: «Saňa ruh hakynda sorag bererler. Aýt: «Ruh Rebbimiň emrindendir. Size örän az bilim berlendir». «Isra» süresiniň 85-nji aýaty) diýdi».