171 Köýnekdäki döl tegmilleriniň ýuwlup aýrylmalydygy hakda

Başy » NAMAZ TÄRETI KITABY » 171 Köýnekdäki döl tegmilleriniň ýuwlup aýrylmalydygy hakda

     عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ.

 

       Ýene Äşe (r.a.) şeýle diýipdir: «Allahyň Resulynyň (s.a.w.) köýnegindäki şeýtany bolmakdan galan tegmilleri ýuwardym-da, ol köýneginiň kä ýerinde, kä ýerinde ölüň yzy görnüp duran ýagdaýynda namaz okamaga çykardy»1.

 

1Bu hadys dölüň arassalygy bilen ylalaşmaýan hanefi mezhebine uýýan alymlara delildir. Alymlaryň köpüsi başga birnäçe hadyslardan çen tutup, onuň arassalygy bilen ylalaşypdyrlar we bu ýerde gürrüňi edilýän tegmilleriň ýara yzlarydygyny tassyklapdyrlar.