149 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) soňky hassalygy bilen baglanyşykly rowaýat

Başy » NAMAZ TÄRETI KITABY » 149 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) soňky hassalygy bilen baglanyşykly rowaýat

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي ، فَأَذِنَّ لَهُ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، تَخُطُّ رِجْلاهُ فِي الأَرْضِ ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الآخَرُ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ . وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ –هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ ، لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ). وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: (أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ). ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ.

 

         Äşe (r.a.) şeýle diýipdir: «Allahyň Resulynyň (s.a.w.) ýagdaýy agyrlaşyp, agyrysy güýçlenen wagtynda, ol meniň öýümde özüne seretdirmäge beýleki aýallaryndan rugsat sorady. Olar rugsat berdiler. Soňra Allahyň Resulynyň (s.a.w.) çep goltugyna Apbas (r.a.), sag goltugyna-da ýene bir adam1 girip, şolaryň kömegi bilen metjide çykdy. Şonda onuň aýagy ýerden süýrenip barýardy».

Äşe (r.a.) sözüni dowam edip şeýle diýipdir: «Allahyň Resuly (s.a.w.) öýüne gireninden soňra agyrysy güýçlenip: «Üstüme bagy çözülmedik, ýagny suwdan doly ýedi tulum suw döküň, belki, adamlaryň arasyna çykyp, wesýet edip bilerin» diýdi. Allahyň Resulyny (s.a.w.) aýaly Hafsa (r.a.) degişli bolan bir mis ýa-da agaç legeniň içinde oturtdylar. Soňra tulumlardaky suwy üstünden akydyp ugradyk. Iň soňunda ol: «Besdir, isleşim ýaly boldy» diýdi. Ol şondan soňraadamlaryň arasyna çykdy»2.

 

1Buharynyň bu ýerdäki metine girmeýän jikme-jik düşündirişine görä, beýleki adam hezreti Aly ibn Ebutalypdy (r.a.). Onuň Fazl ibn Apbas ýa-da Usama ibn Zeýt (r.a.) ikisinden biridigi aýdylýan rowaýatlar hem bar. Apbas ibn Abdylmuttalyp (r.a.) hezretleri Allahyň Resuly (s.a.w.) iň soňky gezek kesellände,mydama onuň ýanynda bolmak hormatyna eýe bolup, zerur bolanda,bir elini tutar eken, beýleki elini-de gezekleşip, kä Aly, kä Fazl, kä Usama hezretleri tutup, ony ýerinden galdyrar eken. Äşäniň (r.a.) olaryň atlaryny anyk edip aýtmazlygy,hezreti Aly bilen aralarynda bolup geçen waka bilen baglanyşykly bolmagy hem mümkin.

2Ol göwresiniň şeýle ysgynsyz mahaly hem Bagtyýar öýünden metjide çykyp, namaz okatdy. Soňra hem hutba okamak bilen wesýet we nesihat edip, özüniň beýik wezipesini nogsansyz berjaý etdi.