139 Bir işe howlugýan bolsaň ýa-da dölüň gelmedik bolsa, diňe namaz täretini almagyň ýeterlikdigi hakda

Başy » NAMAZ TÄRETI KITABY » 139 Bir işe howlugýan bolsaň ýa-da dölüň gelmedik bolsa, diňe namaz täretini almagyň ýeterlikdigi hakda

     عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي رَضي الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إلَى رَجُلٍ مَن الأنْصارِ ، فَجَاءَ وَرأْسُهُ يقْطُرُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاك). فَقَالَ: نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلم: ( إذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيكَ الْوُضوءُ).

 

         Ebu Sagyt Hudry (r.a.) şeýle diýipdir: «Allahyň Resuly (s.a.w.) ensardan bir adamy ýanyna çagyrdy. Ol adam gelende, başyndan suw damyp durdy.Allahyň Resuly (s.a.w.): «Seni howlukdyraýdyk öýdýän?» diýdi. Ol hem: «Hawa» diýip jogap berdi. Soňra Allahyň Resuly (s.a.w.): «Eger howlukýan bolsaň ýa-da dölüň gelmedik bolsa, saňa diňe namaz täreti ýeterlik bolar» diýdi».