130 Ukudan oýanan adamyň elini ýuwmalydygy hakda

Başy » NAMAZ TÄRETI KITABY » 130 Ukudan oýanan adamyň elini ýuwmalydygy hakda

     وَعَنْهُ رَضِي الله عَنْهُ: أَنَّ رَسْولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيجْعَلْ في أَنْفِهِ ماءً ثُمَّ لِينْثُرْ ، وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيوتِرْ ، وَإذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيغْسِلْ يدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوئِهِ ، فَإنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يدْرِي أَينَ بَاتَتْ يدُهُ).

 

         Ýene Ebu Hüreýre (r.a.) şeýle diýipdir: «Allahyň Resuly (s.a.w.): «Araňyzdan biri täret kyljak bolanda, burnuna suw alsyn, soňra yzyna döksün. Her kim synja almak üçin daş ulansa, sanyny täk etsin (hiç bolmasa, üç daş ulansyn). Araňyzdan biri ukudan oýananda, täret suwunyň içine elini sokmanka,ony ýuwsun. Sebäbi hiç biriňiz ukynyň arasynda eliňiziň bedeniňiziň niresine degendigini bilmersiňiz»diýdi».