123 Ýöräp barýarka Allahyň Resulynyň (s.a.w.) yzyna gaňrylyp bakmandygy we onuň daş bilen synja kylandygy barada

Başy » NAMAZ TÄRETI KITABY » 123 Ýöräp barýarka Allahyň Resulynyň (s.a.w.) yzyna gaňrylyp bakmandygy we onuň daş bilen synja kylandygy barada

    عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلم وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَزْ نَحْوَهُ وَ لا تَأْ تِنِي بِعَظْمٍ وَ لا رَوْثٍ فَأَتَيْتَهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَ ضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ.

 

         Ebu Hüreýre (r.a.) şeýle diýipdir: «Bir gezek Allahyň Resuly (s.a.w.) aýak ýoluna gitmek üçin çykanda, yzyna düşdüm. Onuň ýöräp barýarka yzyna gaňrylyp bakmak endigi ýokdy. Oňa golaý bardym. Ol: «Istinja üçin maňa daş gözle» diýdi ýa-da şoňa meňzeş bir söz aýtdy. Soňra hem: «Maňa süňk hem, tezek hem getirme» diýdi. Etegime birnäçe daş salyp gelip, ýanynda goýdum we ol ýerden gyra çekildim. Ol işini bitireninden soň, şol daşlardan peýdalandy».