119 Hajatyňy bitiren mahalyň Beýtil-Mukaddese tarap garap oturmagyň bolýandygy hakda

Başy » NAMAZ TÄRETI KITABY » 119 Hajatyňy bitiren mahalyň Beýtil-Mukaddese tarap garap oturmagyň bolýandygy hakda

     عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهَماَقَالَاِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَناَ فَرَأَيْتُ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

 

         Abdullah ibn Omar (r.a.) şeýle diýipdir: «Bir topar adamlar: «Hajatyňyzy bitirmek üçin oturanyňyzda,kybla tarapa hem seretmäň, Beýtil-Mukaddese tarapa hem» diýýärler. Men bolsa bir gün öz öýümiziň üçegine çykypdym. Şonda Allahyň Resulynyň (s.a.w.)Beýtil-Mukaddese tarap seredip, iki kerpijiň üstünde hajat üçin oturandygyny gözüm bilen gördüm».