111 Täretiň artykmaç tarapy hakda

Başy » NAMAZ TÄRETI KITABY » 111 Täretiň artykmaç tarapy hakda

     وَعَنْهُ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: (إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يوْمَ الْقِيامةِ غُرًّا مُحجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيفْعَلْ).

       Ýene Ebu Hüreýre (r.a.) şeýle diýipdir: «Allahyň Resulynyň (s.a.w.): «Meniň ymmatym kyýamat gününde bedenlerindäki täret almakdan galan nyşanlar sebäpli: «Ýüzi, eli we aýaklary nurlular!» diýlip, mizanyň başyna çagyrylar»diýendigini eşitdim. Siziň haýsyňyz nuruny artdyryp bilse, artdyrybersin».