274 Pygamberleriň gabyrlarynyň üstünde metjit galdyrmagyň gadagandygy hakda

Başy » NAMAZ KITABY » 274 Pygamberleriň gabyrlarynyň üstünde metjit galdyrmagyň gadagandygy hakda

    عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَ عَبْدِاللهِ بْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَ حُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبَيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

 

         Musulmanlaryň enesi Äşe (r.a.) bilen Abdullah ibn Apbas (r.a.) ikisi şeýle diýipdirler: «Allahyň Resuly (s.a.w.) iň soňky gezek hassalanda,(çekýän ejiri sebäpli) öz ýanyndaky bir hamisa1 bilen ýüzüni örter durardy. Hamisa yssyladyberse, ýene ony bir gapdala aýryp, ýüzüni açardy. Ine, şeýle ýagdaýda ýatyrka: «Ýehudylaryň we hristianlaryň başyndan Allahü tagalanyň lagnaty insin. Olar pygamberleriniň gabyrlaryny metjide öwürdiler» diýýärdi. Beýle diýmek bilen,ol bularyň eden işlerinden ymmaty saklamak isleýärdi»2.

 

1Hamisanyň nämedigi 243-nji hadysyň düşündirişinde beýan edilipdi.

2Hetdenaşa tagzym etmegiň yslamdan öňki ymmatlara mahsus bolandygy üçin, Allahyň Resuly (s.a.w.) onuň öz ymmatlaryny-da butparazlyga alyp baraýmagyndan gorkýardy.