497 Azançynyň yzy bilen azanyň sözlerini tassyklamak

Başy » JUMA NAMAZY KITABY » 497 Azançynyň yzy bilen azanyň sözlerini tassyklamak

     عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ الله عَنْهمُا: أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الـجُمُعَةِ ، فَلَمَّا أَذَّنَ الـمُؤَذِّنُ   قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ   أَكْبَرُ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ الله ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:  وَأَنَا ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَلَمَّا قَضَى أنْ التَّأْذِينَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الـمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الـمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِِِِِِِي.

 

Bir ygtybarly rowaýatda gürrüň berlişine görä, Mugawyýa ibn Ebu Sufýan (Allah ikisindenhem razy bolsun!) juma günleriniň birinde münbere çykyp oturan eken. Azançy: «Allahüekber, Allahüekber» diýende, Mugawyýa-da: «Allahüekber, Allahüekber» diýipdir. Azançy: «Eşhedu en lä ilähe illallah» diýende, Mugawyýa: «We enä», ýagny: «Muňa menhem şaýatlyk edýärin» diýipdir. Azançy: «Eşhedu en Muhammedenrasulyllah» diýende, Mugawyýa ýene: «We enä» diýipdir1. Azançy azan aýdyp bolanyndan soň Mugawyýa: «Adamlar! Men Allahyň Resulynyň (s.a.w) bu ýerde (ýagny münberiň üstünde) oturyp2, azançy azan aýdanda, menden eşiden bu sözleriňizi aýdandygyny eşitdim» diýipdir3.

 

1364-nji hadysyň düşündirişinde Ebu Umama Sehl ibn Hunaýfyň adyndan beýan edilen rowaýata görä, ol: «We enä eşhedü» diýipdir. Ýöne sünnet bolanyteşehhüdi bolşy-bolşy ýaly gaýtalamakdyr. Gysgaldybrak: «We enä» ýa-da: «We enä eşhedü» diýmäge rugsat berilse-de,teşehhüdiň hemme sözlerini gaýtalamak has gowudyr.

2Mundanhutbaçynyňmünberde oturyp,azany diňlemeginiň sünnetdigimälim bolýar.

3Mundan, edil jemagat ýaly, ymamyňhem azançynyň aýdanlaryny gaýtalamagynyň sünnetdiginiň belli bolşy ýaly, ymamyň hutba okap başlamazdan öň gürlemeginiň mubahdygy we münberde wagty ylym öwretmegine rugsat berilýändigi aňlanylýar.