22 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) gören düýşi we onuň ýorgudy

Başy » IMAN KITABY » 22 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) gören düýşi we onuň ýorgudy

    عن سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ (. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ( الدِّينَ).

 

         Ýene Ebu Sagyt Hudry (r.a.) şeýle diýipdir: «Allahyň Resuly (s.a.w.): «Düýşümde halkyň meniň ýanyma arz etmäge gelendiklerini gördüm. Kimsiniň köýnegi zordan döşüni ýapýar, kimsiniňki bolsa şondan hem gysgady. Omar ibn Hattap hem maňa arzyny aýtdy. Onuň geýen köýneginiň etekleri ýerde süýrenip ýatyrdy»diýdi. Ondan: «Ýa Allahyň Resuly, muny näme bilen düşündirjek?» diýip soranlarynda, ol: «Din bilen» diýip jogap berdi».