216 Posanyň orazany bozmajakdygy hakda

Başy » AÝBAŞY KITABY » 216 Posanyň orazany bozmajakdygy hakda

 

     عن أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَنُفِسْتِ). قُلْتُ: نَعَمْ ، فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ .

 وعنها رَضِيَ الله عَنْها: أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

 

Musulmanlaryň enesi Ümmi Seleme (r.a.) şeýle diýipdir: «Allahyň Resuly (s.a.w.) bilen bir ýüň matany ýapynyp ýatyrdyk. Birden aýbaşymyň gelip başlandygyny duýdum. Ýuwaşlyk bilen onuň ýanyndan çykyp, aýbaşym gelende geýýän köýnegimi geýip geldim. Ol: «Aýbaşyň geldimi?» diýip sorady. «Hawa» diýdim. Şondan soňra ol meni ýanyna çagyrdy. Men ýüň matanyňastynda onuň bilen bile ýatdym».

         Başga bir rowaýata göräbolsa, ol Allahyň Resulynyň (s.a.w.) agzy bekli halynda hem özüni öpengezekleriniň bolandygyny(hadysyň rawysy Zeýnep binti Ebu Selemä)gürrüň beripdir.